., . (2013). Spis treści. Przegląd Strategiczny, (2), 3–4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6072