Grodzki, R. (2016). Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (9), 375–392. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.26