., . (2016). Noty o autorach. Przegląd Strategiczny, (9), 441–446. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6687