DONAJ, ŁUKASZ. TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. Przegląd Strategiczny, n. 10, p. 43-52, 11.