VILLANUEVA LOP, G. DYPLOMACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Przegląd Strategiczny, n. 10, p. 367-382, 15 grudz. 2017.