KOWNACKI, T. Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski, Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2017, ss. 208. Przegląd Strategiczny, n. 10, p. 627-629, 15 grudz. 2017.