PASZAK, P. Nieunikniona wojna, upadek USA czy biznes jak zwykle? Narracje o wzroście potęgi Chin w amerykańskim dyskursie akademickim. Przegląd Strategiczny, n. 13, p. 141-155, 31 grudz. 2020.