GOLUS, A. Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014, ss. 257. Przegląd Strategiczny, n. 8, p. 441-442, 1 luty 2015.