JĘDROWIAK, P.; GRZĄDZIELSKI, K. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”. Przegląd Strategiczny, n. 7, p. 486-487, 20 grudz. 2014.