SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA, K. Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Przegląd Strategiczny, n. 1, p. 231-241, 15 cze. 2013.