Donaj, Łukasz. 1. „TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI”. Przegląd Strategiczny, nr 10 (1), 43-52. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3.