Urbaniak, Krzysztof. 2017. „PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU”. Przegląd Strategiczny, nr 10 (grudzień), 209-22. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.11.