Karaca, Bilal Bahadir, i Berk Köksal. 2022. „Analiza Tureckiej Polityki Zagranicznej W Syrii: Perspektywa Realizmu Neoklasycznego”. Przegląd Strategiczny, nr 15 (grudzień):43-58. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.3.