Muradov, Adalat, i Nargiz Hajiyeva. 2022. „Upolitycznienie Kwestii Praw własności Intelektualnej W kontekście Konfliktu W Karabachu”. Przegląd Strategiczny, nr 15 (grudzień):433-50. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.25.