Potyrała, Anna. 2013. „Międzynarodowe sądy Karne Jako Instrumenty Kontroli Przestrzegania Fundamentalnych Praw człowieka”. Przegląd Strategiczny, nr 2 (grudzień):145-66. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.9.