Sękowska-Kozłowska, Katarzyna. 2013. „Konflikty Zbrojne a Prawa Kobiet W świetle Praktyki Komitetu ONZ Ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet”. Przegląd Strategiczny, nr 1 (czerwiec), 231-41. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.16.