Fiedler, Radosław. 2011. „Pesymiści I optymiści. Dwa podejścia Wobec Problemu Proliferacji Broni jądrowej Po Zimnej Wojnie”. Przegląd Strategiczny, nr 2 (grudzień), 43-58. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.3.