Borek, Piotr T. 2011. „Polska Straż Graniczna – Rozpoznawanie I przeciwdziałanie zagrożeniom Terroryzmem W kontekście Prawodawstwa Polskiego I Europejskiego”. Przegląd Strategiczny, nr 2 (grudzień), 287-308. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.15.