Krzemiński, Piotr. 2011. „Terroryzm. Materia ustawowa?, Red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia Im. Gen. Stefana Roweckiego «Grota» W Emowie, Warszawa 2009, Ss. 186.”. Przegląd Strategiczny, nr 2 (grudzień), 385-89. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.21.