Nowiak, Wojciech. 2016. „Pozamilitarne Aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – Problem Starzenia Się społeczeństw”. Przegląd Strategiczny, nr 9 (listopad):253-69. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.19.