Wojciechowski, S. (2017) „SŁOWO WSTĘPNE”, Przegląd Strategiczny, 0(10), s. 11-14. doi: 10.14746/ps.2017.1.1.