Donaj, Łukasz (1) „TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI”, Przegląd Strategiczny, 0(10), s. 43-52. doi: 10.14746/ps.2017.1.3.