Urbaniak, K. (2017) „PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU”, Przegląd Strategiczny, 0(10), s. 209-222. doi: 10.14746/ps.2017.1.11.