Villanueva Lop, G. (2017) „DYPLOMACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE”, Przegląd Strategiczny, 0(10), s. 367-382. doi: 10.14746/ps.2017.1.20.