Guillermet-Fernandez, C. i Puyana, D. F. (2017) „W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH”, Przegląd Strategiczny, 0(10), s. 383-406. doi: 10.14746/ps.2017.1.21.