Wojciechowski, S. (2018) „The Military Status Quo on the Eurasian Chessboard”, Przegląd Strategiczny, (11), s. 9–16. doi: 10.14746/ps.2018.1.1.