Guliyev, E. (2021) „Sowieckie dziedzictwo i wyimaginowana przeszłość skupione na polu bitwy Lewantu”, Przegląd Strategiczny, (14), s. 165–181. doi: 10.14746/ps.2021.1.10.