Karaca, B. B. i Köksal, B. (2022) „Analiza tureckiej polityki zagranicznej w Syrii: perspektywa realizmu neoklasycznego”, Przegląd Strategiczny, (15), s. 43–58. doi: 10.14746/ps.2022.1.3.