Tomaszewska, S. (2022) „Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej”, Przegląd Strategiczny, (15), s. 313–330. doi: 10.14746/ps.2022.1.19.