Szewior, K. (2022) „Badania naukowe w austriackich strategiach bezpieczeństwa oraz badań nad bezpieczeństwem i obronnością”, Przegląd Strategiczny, (15), s. 415–431. doi: 10.14746/ps.2022.1.24.