Potyrała, A. (2013) „Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 145–166. doi: 10.14746/ps.2013.2.9.