Wojciechowski, S. (2013) „Słowo wstępne”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 9–10. doi: 10.14746/ps.2013.1.1.