Wojciechowski, S. (2015) „DZIESIĘĆ «PLAG EGIPSKICH» – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE”, Przegląd Strategiczny, 0(8), s. 147-156. doi: 10.14746/ps.2015.1.10.