Kamprowski, R. (2014) „Sprawozdanie z «I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko»”, Przegląd Strategiczny, (7), s. 483-485. doi: 10.14746/ps.2014.1.34.