Jędrowiak, P. i Grządzielski, K. (2014) „Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej «Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego»”, Przegląd Strategiczny, (7), s. 486-487. doi: 10.14746/ps.2014.1.35.