Trejnis, Z. (2013) „Kultura polityczna systemu bezpieczeństwa narodowego”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 39–51. doi: 10.14746/ps.2013.1.3.