Kraś, I. (2013) „Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 185–200. doi: 10.14746/ps.2013.1.13.