Sękowska-Kozłowska, K. (2013) „Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 231-241. doi: 10.14746/ps.2013.1.16.