Tomczak, M. (2011) „Ewolucja metod terrorystycznych”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 203-218. doi: 10.14746/ps.2011.1.14.