Przybylska-Maszner, B. (2011) „Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 183-197. doi: 10.14746/ps.2011.1.13.