Fiedler, R. (2011) „Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojnie”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 43-58. doi: 10.14746/ps.2011.2.3.