Borek, P. T. (2011) „Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 287-308. doi: 10.14746/ps.2011.2.15.