Sułek, M. (2012) „Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 35-49. doi: 10.14746/ps.2012.1.3.