Wojciechowski, S. (2012) „The Terrorism Virus: Contemporary Traits and Mechanisms”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 69–80. doi: 10.14746/ps.2012.2.6.