Stankiewicz, W. (2012) „Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2011, ss. 302.”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 275-278. doi: 10.14746/ps.2012.1.17.