., . (2011) „Noty o autorach”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 401-404. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6037 (Udostępniono: 28czerwiec2022).