., . (2012) „Spis treści”, Przegląd Strategiczny, (1), s. 3-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6040 (Udostępniono: 28czerwiec2022).