Donaj, Łukasz (2012) „J. Michalak, International Security Threats in the Biological Realm, Scientific Publishers Press Ltd, Łódź 2005, pp. 128”., Przegląd Strategiczny, (2), s. 201–203. doi: 10.14746/ps.2012.2.17.