Stankiewicz, W. (2011) „Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, red. Franciszek Krawiec, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010, ss. 195.”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 379-383. doi: 10.14746/ps.2011.2.19.