Krzemiński, P. (2011) „Terroryzm. Materia ustawowa?, red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego «Grota» w Emowie, Warszawa 2009, ss. 186.”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 385-389. doi: 10.14746/ps.2011.2.21.